Tarieven en Vergoeding

Bij behoefte aan een kortdurende psychologische behandeling, ben je welkom in mijn praktijk*. Er zijn gemiddeld tussen de 3 en 12 gesprekken nodig om een duidelijke verbetering te kunnen bereiken. Psychologiepraktijk DE LENTE behandelt klachten die vallen onder de generalistische basis-ggz (voorheen eerstelijns psychologische zorg): lichte tot matige, niet complexe psychische klachten.

  

DE PRAKTIJK HEEFT MOMENTEEL EEN TIJDELIJKE AANMELDSTOP*

 

2021

Heb je een intakedatum in 2021, een van onderstaande zorgverzekeringen en valt jouw behandeling onder de voorwaarden van de generalistische basis ggz? Dan wordt de factuur rechtstreeks en elektronisch bij jouw zorgverzekeraar gedeclareerd:

3311 Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.

3313 Interpolis Zorgverzekeringen NV

3351 FBTO Zorgverzekeringen N.V.

3358 De Friesland Zorgverzekeraar N.V.

8971 One underwriting Health B.V. (Zilveren Kruis)

3343 ONVZ Ziektekostenverzekeraar

3344 inTwente Zorgverzekeraar

7029 OWM DSW Zorgverzekeraar U.A.

7037 Stad Holland Zorgverzekeraar OWM U.A.

3336 Ditzo Zorgverzekering

9018 De Amersfoortse

3353 Caresco

3360 Aevitae (EUCARE)

3362 One Underwriting Health B.V. (iptiQ)

0101 N.V. Univé Zorg

0212 Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht

0736 NV Zorgverzekeraar UMC

3334 IZA-VNG

3361 ZEKUR

7095 VGZ Zorgverzekeraar N.V.

9664 Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA

7085 OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA

 

Indien je een andere zorgverzekeraar hebt en jouw behandeling valt onder de generalistische basis-ggz, dan wordt dit ook voor een groot deel vergoed vanuit de basisverzekering**. 

 

Duur van de behandeling

Een sessie duurt 45 minuten en daarnaast is de therapeut indirecte tijd kwijt aan administratieve handelingen, zoals de verslaglegging, het schrijven van huisartsbrieven en telefonisch overleg met de cliënt en/of de huisarts. Er zijn 3 behandeltrajecten in de praktijk mogelijk (Kort, Middel, Intensief), afhankelijk van de diagnose, de ernst van de problematiek, risicofactoren, complexiteit en het beloop van de klachten. 

 

Tarieven behandeltrajecten en bijbehorende prestatiecodes (zoals bekend bij de zorgverzekeraar)

180001 Basis GGZ Kort (3-5 gesprekken / ca 300 behandelminuten):  € 522,13

180002 Basis GGZ Middel (6-8 gesprekken / ca 500 behandelminuten): € 885,01

180003 Basis GGZ Intensief (9-12 gesprekken / ca 750 behandelminuten): € 1.434,96

180005 Onvolledig Behandeltraject (intakegesprek+verslaglegging, zonder verdere behandeling, inclusief terugkoppeling aan de verwijzer/huisarts): € 228,04

De tarieven en regelgeving van deze behandeltrajecten zijn vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Let op: de zorgverzekeraar verrekend altijd eerst jouw openstaande eigen risico, standaard is dit €385 per kalenderjaar. 


 **Betaling en vergoeding zonder contract met de zorgverzekeraar

Als jouw zorgverzekeraar niet in bovenstaande rij staat, heeft de praktijk geen contract afgesloten met jouw verzekeraar. Na de consulten ontvang je dan zelf een factuur en betaal je de rekening eerst zelf. Op het einde van de behandeling, na het laatste consult, krijg je een eindfactuur waarin de door jouw betaalde voorschotten verrekend zijn. Let op: deze 'eindfactuur' ontvang je aan het einde van de behandeling. De zorgverzekeraar keert na verrekening met het eigen risico (standaard €385 per kalenderjaar) ongeveer 70% van de behandeling aan je uit, afhankelijk van de regels van jouw zorgverzekeraar. Als je een restitutiepolis hebt, krijg je altijd 100% van het tarief vergoed.
! Vraag dit vooraf zelf na bij jouw zorgverzekeraar zodat je weet waar je aan toe bent, hierbij kun je de AGB-code van mijn praktijk noemen (94-062953) of mijn persoonlijke AGB-code (94-102043)).  

 

De zorgverzekeraar geeft alléén een vergoeding als je:

  1. een geldig identiteitsbewijs hebt
  2. een verwijsbrief van de huisarts meeneemt
  3. én er een DSM-V diagnose gesteld wordt die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg. (Indien er geen diagnose gesteld kan worden die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg is het tarief €95,- per sessie van 45 minuten. Een verwijzing is dan ook niet nodig).  

Tarieven losse gesprekken als je de consulten zelf betaalt

Intakegesprek 60 minuten + 60 minuten indirecte tijd (administratie, zoals verslaglegging en voorbereiding): €190,-

Consult van 45 minuten + 15 minuten indirecte tijd (administratie): €95,-

Informatie over de regelgeving van behandelingen in de GGZ zijn verder na te lezen in de cliëntenfolder van de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). 


Verhindering

Ben je verhinderd voor een afspraak? Laat het dan zo spoedig mogelijk weten en uiterlijk 24 uur van te voren weten - dan kan iemand van de wachtlijst ingepland worden - door jouw naam en afspraakgegevens in te spreken op de voicemail of stuur een e-mail. Indien je de afspraak niet of niet op tijd annuleert, wordt er €45,- in rekening gebracht. Dit is niet declareerbaar bij jouw zorgverzekeraar!