Tarieven en Vergoeding

Bij behoefte aan een kortdurende psychologische behandeling, bent u welkom in mijn praktijk. Psychologiepraktijk DE LENTE behandelt klachten die vallen onder de generalistische basis-ggz: lichte tot matige, niet complexe psychische klachten.

 

Vergoedingen in 2024 

De praktijk heeft met bijna iedere zorgverzekeraar een contract (niet met Menzis). Bij de aanmelding geeft u aan waar u bent verzekerd. Indien er geen contract is met uw zorgverzekeraar, wordt de behandeling alsnog vaak voor een groot deel vergoed vanuit de basisverzekering. Vraag dit ook zelf na bij uw zorgverzekeraar, hierbij kunt u de AGB-code van mijn praktijk noemen (94-062953) of mijn persoonlijke AGB-code (94-102043). Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, hebt u altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig.  In alle gevallen betaalt u altijd het wettelijke eigen risico (minimaal € 385).

 

Zorgvraagtypering 

Vanaf 1 januari 2022 wordt er volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maandelijks een rekening naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Hierop moet de 'zorgvraagtypering' vermeld staan. Dit is niet een diagnose, maar geeft aan hoe uw klachten worden ingedeeld, en op basis daarvan vergoed de zorgverzekeraar de behandeling. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.
Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. 

 

De zorgvraagtypering wordt gedaan door uw behandelaar. Hiervoor wordt een vragenlijst gebruikt, genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

 

Behandelplan

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Het behandelplan is persoonlijk en is alleen voor u en de behandelaar bestemd en gaat níet naar de zorgverzekeraar. Het behandelplan wordt in de eerste gesprekken met u samen opgesteld. 

  

Duur van de behandeling en rekeningen

Het intakegesprek in de praktijk duurt 60 minuten en de consulten daarna 45 minuten. Doorgaans kunt u met 5-12 consulten weer zelf op weg en heeft u meer zicht in het ontstaan van uw klachten en hoe u deze hanteerbaar kunt maken. De gesprekken zijn meestal op tweewekelijkse basis, afhankelijk van wat er voor u speelt. 

 

Er gaat maandelijks een rekening naar uw zorgverzekeraar met daarop de (telefonische) afspraken die u gehad heeft met de psycholoog. U kunt via de digitale omgeving van de zorgverzekeraar zien wat er wordt gedeclareerd. Onderstaande zorgprestaties staan op de factuur, die landelijk zijn vastgesteld door de NZa:

- consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt
- consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken

- intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega 

 

Tarieven als u de consulten zelf betaalt (OVP-consult: onverzekerd product)

Consult van 45 minuten: €115,-

No show, of als u een gesprek binnen 48 uur annuleert: €75,-

 

Informatie over de regelgeving van behandelingen in de GGZ zijn verder na te lezen in de cliëntenfolder van de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Verhindering

Bent u verhinderd voor een afspraak? Laat het dan zo spoedig mogelijk weten en uiterlijk 48 uur van te voren weten - dan kan iemand van de wachtlijst ingepland worden - door uw naam en afspraakgegevens in te spreken op de voicemail of stuur een e-mail. Indien u de afspraak niet of niet op tijd annuleert, wordt er €75,- in rekening gebracht. Dit is niet declareerbaar bij uw zorgverzekeraar.