Tarieven en Vergoeding

Bij behoefte aan een kortdurende psychologische behandeling, ben je welkom in mijn praktijk. Er zijn gemiddeld tussen de 3 en 12 gesprekken nodig om een duidelijke verbetering te kunnen bereiken. Psychologiepraktijk DE LENTE behandelt klachten die vallen onder de generalistische basis-ggz (voorheen eerstelijns psychologische zorg): lichte tot matige, niet complexe psychische klachten.

 

2018

De praktijk heeft in 2018 contracten met de volgende zorgverzekeraars afgesloten (intakedatum in 2018):

- DSW Zorgverzekeraar U.A.

- inTwente Zorgverzekeraar

- Stad Holland Zorgverzekeraar

- a.s.r. Basis Ziektekostenverzekeringen N.V.

- De Amersfoortse

- Ditzo

- Aevitae B.V. (DSW)

 

2019 

Heb je een intakedatum in 2019, een van onderstaande zorgverzekeringen en valt jouw behandeling onder de voorwaarden van de generalistische basis ggz? Dan wordt de factuur rechtstreeks en elektronisch bij jouw zorgverzekeraar gedeclareerd:

3311 Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.

3313 Interpolis Zorgverzekeringen NV

3329 Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV

8958 Aevitae (Avéro Achmea)

8971 One underwriting Health B.V. (Avéro Achmea)

9086 Pro Life Zorgverzekeringen

3351 FBTO Zorgverzekeringen N.V.

3358 De Friesland Zorgverzekeraar N.V.      

0403 ASR Ziektekostenverzekeringen

3328 Aevitae (ASR Ziektekosten)

3336 Ditzo Zorgverzekering

7029 OWM DSW Zorgverzekeraar U.A.

7037 Stad Holland Zorgverzekeraar OWM U.A.

9018 De Amersfoortse

3344 inTwente Zorgverzekeraar

0101 N.V. Univé Zorg
7095 VGZ Zorgverzekeraar N.V.
8956 Aevitae (VGZ)
9015 VGZ voor de Zorg N.V.
0736 N.V. Zorgverzekeraar UMC

Indien je een andere zorgverzekeraar hebt en jouw behandeling valt onder de generalistische basis-ggz, dan wordt dit ook voor een groot deel vergoed vanuit de basisverzekering*. 

 

Duur van de behandeling

Een sessie duurt 45 minuten en daarnaast is de therapeut indirecte tijd kwijt aan administratieve handelingen, zoals de verslaglegging, het schrijven van huisartsbrieven en telefonisch overleg met de cliënt en/of de huisarts. Er zijn 3 behandeltrajecten in de praktijk mogelijk (Kort, Middel, Intensief), afhankelijk van de diagnose, de ernst van de problematiek, risicofactoren, complexiteit en het beloop van de klachten. 

 

Tarieven behandeltrajecten en bijbehorende prestatiecodes (zoals bekend bij de zorgverzekeraar)

180001 Basis GGZ Kort (3-5 gesprekken): €507,62  

180002 Basis GGZ Middel (6-8 gesprekken): €864,92

180003 Basis GGZ Intensief (9-12 gesprekken): €1.356,25

180005 Onvolledig Behandeltraject (intakegesprek+verslaglegging, zonder verdere behandeling, inclusief terugkoppeling aan de verwijzer/huisarts): €207,19 

De tarieven en regelgeving van deze behandeltrajecten zijn vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Let op: de zorgverzekeraar verrekend altijd eerst jouw openstaande eigen risico, standaard is dit €385 per kalenderjaar. 


 *Betaling en vergoeding zonder contract met de zorgverzekeraar

Als jouw zorgverzekeraar niet in bovenstaande rij staat, heeft de praktijk geen contract afgesloten met jouw verzekeraar. Na de consulten ontvang je dan zelf een factuur en betaal je de rekening eerst zelf. Op het einde van de behandeling, na het laatste consult, krijg je een eindfactuur waarin de door jouw betaalde voorschotten verrekend zijn. Let op: deze 'eindfactuur' ontvang je aan het einde van de behandeling. De zorgverzekeraar keert na verrekening met het eigen risico (standaard €385 per kalenderjaar) ongeveer 70% van de behandeling aan je uit, afhankelijk van de regels van jouw zorgverzekeraar (vraag dit vooraf na zodat je je weet waar je aan toe bent, dan kun je de AGB-code van mijn praktijk noemen (94-062953) of mijn persoonlijke AGB-code (94-102043)). 

Als je een restitutiepolis hebt, krijg je altijd 100% van het tarief vergoed.

 

Let op, in alle gevallen geeft de zorgverzekeraar alléén een vergoeding als je:

  1. een geldig identiteitsbewijs hebt
  2. een verwijsbrief van de huisarts meeneemt
  3. én er een DSM-V diagnose gesteld wordt die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg. (Indien er geen diagnose gesteld kan worden die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg is het tarief €95,- per sessie van 45 minuten. Een verwijzing is dan ook niet nodig).  

Tarieven losse gesprekken als je de consulten zelf betaalt/voorschiet

Intakegesprek met indirecte tijd zoals verslaglegging en voorbereiding: €190,-

Consult per 45 minuten: €95,-

Daarnaast is de therapeut tijdens de behandeling indirecte tijd kwijt, deze minuten worden ook gefactureerd volgens de regelgeving.

 

Informatie over de regelgeving van behandelingen in de GGZ zijn verder na te lezen in de cliëntenfolder van de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). 


Verhindering

Ben je verhinderd voor een afspraak? Laat het dan zo spoedig mogelijk weten en uiterlijk 24 uur van te voren weten - dan kan iemand van de wachtlijst ingepland worden - door jouw naam en afspraakgegevens in te spreken op de voicemail of stuur een e-mail. Indien je de afspraak niet of niet op tijd annuleert, wordt er €65,- in rekening gebracht. Dit is niet declareerbaar bij jouw zorgverzekeraar!