therapeut
Mijn naam is Jessica Gopie. Ik werk in mijn eigen praktijk als Gezondheidszorgpsycholoog* (GZ-psycholoog). Als GZ-psycholoog behandel ik psychische problemen waardoor iemand dagelijks in zijn functioneren wordt beperkt. Denk bijvoorbeeld aan angst of paniekklachten, depressie, traumatische ervaringen, weinig zelfvertrouwen en hierdoor soms ook moeite hebben met een (partner)relatie. Deze problemen kunnen samenhangen met vroegere gebeurtenissen (de bekende rugzak), maar ook met grote levensveranderingen of verlieservaringen in het hier en nu. 

 

In mijn werkwijze staat centraal hoe ik u in een aantal gesprekken weer op weg kan helpen en is er veel aandacht voor de persoonlijke situatie. Samen stellen we doelen op gericht op het anders leren omgaan met een probleem, hierdoor kunnen klachten verminderen. Mijn behandelmethode is gebaseerd op diverse stromingen binnen de psychologie (zoals de cognitieve gedragstherapie, acceptance and commitment therapy, EMDR, affectfobietherapie en schematherapie), waarbij ik de behandeling afstem op uw persoonlijke behoeften - met een vleugje humor. Partners en/of naasten zijn ook van harte welkom om eens mee te komen, want problemen kun je samen in stand houden, maar ook samen oplossen. Ik geloof in de veerkracht van de mens; dat hebben wij allemaal in ons, alleen weten wij dat soms even niet meer aan te boren of hebben wij veel te verwerken in korte tijd - en dan ga ik samen met u op zoek naar deze veerkracht.

 

Van 2007-2016 heb ik als psycholoog gewerkt in het Leids Universitair Medisch Centrum. Hier behandelde ik mensen met zowel lichamelijke als psychische klachten. Daarnaast ben ik gepromoveerd in het wetenschappelijk onderzoek naar de psychologische effecten van kanker (2013). Van 2016 tot 2018 werkte ik als GZ-psycholoog in een ggz-instelling waar mensen worden behandeld die met kanker te maken hebben (patiënten en naasten). Sinds 2016 werk ik in mijn eigen praktijk in Zoetermeer als GZ-psycholoog waar ik behandelingen op maat geef aan mensen die via de huisartsen in Zoetermeer en omstreken worden verwezen of die op eigen initiatief hulp zoeken.  

 

Indien mijn website u aanspreekt, neem dan contact op voor verdere kennismaking. 

 

Kwaliteitswaarborg 

* GZ-psycholoog, Big-nr.: 69920815825. Inschrijving in het BIG register waarborgt de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt. De therapeut dient zich iedere 5 jaar te her-registreren in dit register op basis van voldoende werkervaring en deskundigheidsbevordering door onder andere (regionale) intervisie en professionele bijscholing. 

 

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders verplicht om de kwaliteit van hun praktijkvoering vast te leggen in een kwaliteitsstatuut en dit statuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut van deze praktijk is goedgekeurd en ter inzage beschikbaar in de praktijk.

 

Lidmaatschap van de beroepsverenigingen:

LVVP: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten 

NVPO: Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie 

 

Klachtenregeling

Klachten over de bejegening door uw psycholoog of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met uw psycholoog bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Is uw klacht zo ernstig dat er geen oplossing kan worden gevonden, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP aanschrijven (www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/).