contactKLACHTENREGELING: Klachten over de bejegening door uw psycholoog of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met uw psycholoog bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. De kans bestaat dan ook dat de kwaliteit van de behandeling verbetert. Is uw klacht zo ernstig dat er geen oplossing gevonden kan worden, dan kunt u via de klachtenregeling van de beroepsvereniging overleggen met een klachtenbemiddelaar. Indien dat ook geen oplossing biedt, kunt u overwegen de klachtencommissie van de beroepsvereniging de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten aan te schrijven.